当前位置: 首页 >老歌欣赏 >【欣赏好听歌曲】海棠演唱《月香》

【欣赏好听歌曲】海棠演唱《月香》

2023-05-10 14:56:27

Сүлжээний  гол үйлчилгээ бол өргөн олон монголчуудынхаа харилцан суралцаж харилцан давшхын үүднээс өөрийн бүтээсэн уран зохиол шүлэг найруулал ,  дуу хөгжим ,  зураг бичлэг жич эл зүйлийн мэдлэгийн хамаатай  бүтээлүүгийг нийтлэхээр  гол болгон өөрийн  мэдэж  сурсана харилцан солилцож хамтаар давшхад зориулав . Ийнхүү  тус сүлжээн нэрийг дуран хараа гэж  нэрлэн мэдлэгийн хэвцэгээ  өргөтгөж харилцан давшхад бэлгэдэл болгосноо энд тодорхойлж байна .

Тус дуран хараа олон нийтийн вицат тавцан бол дуран хараа сүлжээний өргөтгөсөн тавца н болно.   Тус тавцангийн үйлчилгээ бол голдуу алдарт хуурч нарын хуурын үлгэр хийгээ д ажлын чөлөөний урлагчидын холбоо, ардын дуу зэрэг бүтээлүүд жич дуран хараа сүлжэ эний шилдэг нийтлэлүүдийг нийтлэхээр зориулав. Өргөн олон монгол сүлжээчид таашаан анхаарах болбуу !

海棠演唱《月香》